واحد آموزش حج و زیارت استان قم

مجری برگزاری دورهای آموزشی کارگزاران حج و زیارت

دوه عتبات

بسمه تعالي

قابل توجه كارگزاران محترم زيارتي  استان قم

سلام عليكم

با احترام بدينوسيله به اطلاع ميرساند،واحدآموزش حج وزيارت استان قم در نظر دارد با هماهنگي مرکز آموزش سازمان حج وزيارت يك دوره معاونت راهنماي عمره /مديريت عتبات / مديريت سوريه  به شرح ذيل برگزار نمايد ، مستدعي است هركارگزار (حداگثر3نفر براي هر دوره) افراد واجد شرايط را  تا تاريخ17/10/89طبق فرم ذيل به امورراهنمايان معرفي نمائيد لازم به ذکر است که هر فرد فقط در  یک دوره می تواند شرکت نماید  

 

الف - شرايط عمومي شركت كنندگان

1- جهت اطلاع از شرایط عمومي متقاضیان به نامه شماره 9188-14/11/1383 مراجعه نمائید.

ب-شرايط اختصاصي شركت كنندگان

1-داشتن مدرك تحصيلي ديپلم 2- حداقل سن 27 و حداكثر 60سال 3- داشتن حداقل دو سفر سابقه اجرائي گروههاي زيارتي  عمره 4- بومي بودن 5- گذراندن يكي از دوره هاي  - (مديريت راهنماي سوريه يا عتبات يا  مامور پذيرائي)

توجه : برای مدیریت عتبات ، داشتن یک سفر سابقه عتبات الزامیست

ج- مدارك لازم جهت ثبت نام  

1-  يك قطعه عكس 4*3 پشت نويس شده ( جديد) 2- یک برگ پرینت از سابقه زیارتی

                                                                                                                                                        اکبر رضائی

                                                                                                                                        مدیر حج وزیارت استان قم   

        

                                                           فرم معرفي نامه

احترام ، بدینوسیله آقای                                      نام پدر                                   شماره شناسنامه               

 محل صدور                    مدرك تحصيلي                        تاريخ تولد                        که دارای شرایط فوق می باشد جهت شرکت  در دوره     معاونت راهنماي عمره   /    مديريت عتبات  /  مديريت سوريه    معرفی میگردد0

شماره تلفن منزل                           شماره همراه                                شماره تلفن محل کار

آدرس منزل  :                                                                                         شغل

آدرس محل كار :

سوابق تشرف :  1-سالهاي تشرف                                                       2-   مسئوليت ها        

       نام دوره هائي كه تاكنون گذرانيده ايد :         

                                                                                                نام ونام خانوادگی کارگزار معرف -مهر و امضاء

 

 

 مدیر محترم مرکز آموزش حج وزیارت استان قم                                                                                   تاريخ :

سلام علیکم

احتراما ، بدینوسیله آقای                                    نام پدر                          شماره شناسنامه

که بر اساس برر سیهای بعمل آمده واجد شرایط شرکت دردوره          معاونت راهنماي عمره            می باشد ، معرفی می گرددمقرر فرمائید نسبت به پذیرش مشارالیه با اخذ مدارک مثبته ، واخذ تعهدکتبی مبنی بر عدم ضمانت اعزام ، اقدام لازم معمول و از نتیجه این مدیریت را مطلع نمائید                                                      

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 امضاء          

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 9:45  توسط عباس بیطرفان  |